Vitajte na mojej stránke,
volám sa Martin Böhm a pochádzam zo srdca Európy - Slovenska.

Táto stránka je určená na prezentáciu môjho portfólia, ktoré môže pomôcť pri prihláške resp. pohovore do zamestnania. K dispozícii sú ukážky projektov s využitím grafického dizajnu a galéria mojich amatérskych fotografií.

V roku 2005 som vyštudoval odbor Informatika na Fakulte prírodných vied UCM v Trnave. Titul Mgr. som dokončil v odbore Marketingová komunikácia na Fakulte masmediálnej komunikácie UCM v Trnave v roku 2007.

Mojim cieľom je pracovať v jednom z týchto odborov, pretože človek, ktorého daná práca baví, prináša omnoho lepšie výsledky.

Väčšina projektov bola vyhotovená počas štúdia ako semestrálne resp. iné práce. Fotografii a jej úpravám sa venujem hlavne vo svojom voľnom čase.

Veľmi rád prijmem všetky Vaše osobné názory a pripomienky k tejto stránke aj k obsahu celého portfólia.

    
  
     
English Copyright © 2009  |  Design by M&B  |  Všetky práva vyhradené