-  ukážky 13 projektov

-  projekty vytvorené v rokoch 2002 - 2010

-  využitie grafických programov od spoločností
   Adobe, Macromedia, Ulead

Kategória BANNERY - návrhy reklamných bannerov pre webové stránky vo formáte SWF

Kategória E-LEARNING - multimediálne encyklopédie a animovaný sprievodca
e-learningových kurzov

Kategória PLAGÁTY - grafické návrhy reklamných plagátov a billboardov

Kategória WEBDIZAJN - grafické návrhy dizajnov webových stránok

Kategória OSTATNÉ - projekty nezaradené do predošlých kategórií

Vaše odporúčania alebo návrhy pre úpravu týchto resp. nových projektov veľmi rád prijmem a zrealizujem.
    
  
     
English Copyright © 2009  |  Design by M&B  |  Všetky práva vyhradené