-  116 fotografií

-  vytvorené v rokoch 2004 - 2009

-  digitálne fotoaparáty Olympus mju410
   (2004-2008) a Canon SX100 IS (2008-2009)

-  fotografie z 6 krajín (USA z 3 štátov)

Kategória ART - fotografie kompletne upravené s použitím grafických programov

Kategória MIESTA - fotografie známych svetových miest, pamiatok, budov

Kategória PRÍRODA - fotografie flóry a fauny

Kategória OSTATNÉ - fotografie nezaradené do predošlých kategórií

Kategória TAPETY - 12 tapiet pre pracovnú plochu v 3 rozlíšeniach

Diskusiu a presnú lokáciu vybraných fotografií nájdete na stránke Google Panoramio (odkaz na stránku je v kapitole Kontakt).

Pre každú fotografiu je samostatné hlasovanie.
Svoj názor môžete vyjadriť bodmi od 1 do 5.
    
  
     
English Copyright © 2009  |  Design by M&B  |  Všetky práva vyhradené